coronavirus

coronavirus
Allereerst willen we ons medeleven betuigen met de mensen die getroffen zijn door het Coronavirus. Maar ook de familieleden, kennissen en vrienden die rondom hen staan. Mocht de Heere ook diegenen willen gedenken als er rouw gekomen is, als geliefde getroffenen door de ziekte zijn overleden. Wij denken in deze ook aan het medisch personeel wat onze grote waardering verdient. Wij wensen onze overheid veel wijsheid toe in het nemen van allerlei noodzakelijke beslissingen.

welke maatregelen heeft Burgtours tot nu toe genomen
Wij hebben regelmatig contact met onze reisagenten en onze partners waarmee we onze reizen uitvoeren. Maatregelen en beslissingen worden genomen op basisĀ  van o.a. reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken en de maatregelen van het betreffende land waar de reis naar toe gaat. De veiligheid en gezondheid is voor alle betrokkenen ontzettend belangrijk. Het is voor ons allen onbekend hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen. Vanzelf volgen we de ontwikkelingen op de voet.

annuleringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden
Op dit moment is er geen versoepeling van de annuleringsvoorwaarden. De reis kan dus niet kosteloos geannuleerd worden. Als u besluit zelf uw reis te annuleren, dan zijn de geldende annuleringsvoorwaarden van toepassing.

De geldende betalingsvoorwaarden zijn nog steeds van toepassing. Wij verzoeken u deze te blijven hanteren.

reizen die vanaf 1 juni gepland staan
Per reis zullen we vooraf de deelnemers inlichten of de reis doorgaat of niet. Per reis zullen we ook bezien en communiceren met de deelnemers hoe we met de reeds betaalde gelden omgaan mocht een reis niet door kunnen gaan. Zoals u weet is het zogenaamde Corona-voucher in het leven geroepen. Dat houdt in dat u een soort cheque krijgt ter waarde van de reeds betaalde reissom, welke u kunt inwisselen als u een andere reis boekt op een later tijdstip binnen een bepaalde tijd. Of wij of u daarvan gebruik zullen/willen maken zullen we t.z.t. met u communiceren.

heeft u vragen
Deze situatie is voor iedereen nieuw. Hoe lang het gaat duren, niemand die het op dit moment weet of zich aan een voorspelling durft te wagen. Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, bel of mail ons gerust.

tenslotte
Spreken we de hartelijke wens uit dat u en de uwen gevrijwaard mogen worden van het virus. Bovenal dat deze sprake geheiligd mag worden aan onze harten.

Yerseke, 8 juni 2020