Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Burgtours BV geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met Burgtours BV.

algemene gegevens
Van bezoekers aan de website van Burgtours BV worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om de inrichting van onze site te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, zoekagenten, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

gebruik website/schade
Burgtours BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie op deze site.

vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@burgtours.nl onder vermelding van ‘Privacybeleid’.