Reisleiders

Ds. J.P. Boiten

In 1953 ben ik geboren, en opgegroeid in de stad Groningen. Mijn vrouw is afkomstig uit Haarlem en we zijn in 1980 getrouwd. In ons huwelijk hebben we zeven kinderen gekregen en we mogen inmiddels dankbare grootouders zijn van tien kleinkinderen. We wonen in Hendrik Ido Ambacht.

Na het doorlopen van het gymnasium heb ik in Apeldoorn de theologische opleiding gevolgd. Sinds 1980 mag ik het ambt van predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken bekleden.
Vanwege mijn ambtelijke werkzaamheden ben ik veel in contact met mensen. Ik heb belangstelling voor hun wel en wee en leef graag met hen mee.
De omgang met reizigers en de onderlinge ontmoeting met hen en de onderlinge uitwisseling van ervaringen zijn op een reis leerzaam en bemoedigend.

Door de jaren heen heb ik verschillende landen in en buiten Europa bezocht. Dit heb ik als zeer verrijkend ervaren. Overal leven en werken onze medemensen met hun eigen achtergrond en levensinstelling.
Het kennis nemen van andere culturen heeft mijn interesse, mede omdat daarin iets uitkomt van de verscheidenheid van de schepping en de grootheid van God onze Schepper.
Dit tijdens een reis in groepsverband met elkaar te delen geeft meer diepgang aan zo’n reis.
Ook is het zeer goed om kennis te nemen van het leven van christenen in andere landen en iets te ervaren van het gestalte geven aan het geloof in hun cultuur.

Voor het welslagen van een reis is een onderlinge goede open sfeer onder elkaar heel belangrijk. Deelnemers aan een reis accepteren elkaar, met alle verscheidenheid die er kan zijn. Reizen met Burgtours betekent dat je op reis gaat met anderen die in het leven op hetzelfde fundament willen staan. Dat geeft een hechte onderlinge band.

Ik heb een zekere ‘passie’ voor het reizen naar Bijbelse landen. Een reis naar Israël bijv. heeft voor de deelnemers een belangrijke meerwaarde. Op een dergelijke reis is er niet alleen het genieten van natuur en cultuur, maar gaat de Bijbelse geschiedenis op een bijzondere manier spreken. Sommige Schriftgedeelten komen a.h.w. “tot leven”.
De zegen van zo’n vakantietijd kan lang doorwerken, zodat de reis met de thuiskomst nog niet is afgesloten.

 

Dhr. C. (Kees) van den Bovenkamp

Wat is er nou boeiender dan met een groep mensen er op uit te trekken en met hen te genieten van de geschiedenis en het landschap van een land of landen die je samen bezoekt? Geschiedenis vertellen is mijn grote hobby! Graag doe ik dat. Door de jaren heen, vanaf  1977, heb ik al ongeveer 100 reizen mogen leiden; busreizen (door heel Europa); bootreizen (Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk); vliegreizen (Israël, Turkije, Spanje en Amerika) en themareizen (Schotland: kerkgeschiedenis; Engeland: de Bunyanreis en de Philpotreis; Duitsland: meerdere Lutherreizen en de Heidelbergreis; Zwitserland en Frankrijk: de Calvijnreis). Dan nog reizen met een oorlogsgeschiedenis: Normandië; Polen (Auschwitz); Tsjechië, enz.

Ga ook mee met één van de mooie Burgtours-reizen en geniet daarvan, samen met mij!

Dhr. C. (Kees) van Burg

Interessant is dezelfde naam als de eigenaar van Burgtours. Maar die Kees is het dus niet, we zijn zelfs geen directe familie.

De kennismaking met mijn naamgenoot klikte meteen. Burgtours hanteert sterke normen en waarden en dat maakt het een unieke en echte reformatorisch reisorganisatie waarbij wij ons volledig thuis voelen. Ook tijdens de reizen staat de Bijbel centraal. U zult de sfeer volledig herkennen in de dagopening, het zingen van psalmen en tijdens momenten van bezinning. Op zondag tweemaal samen zijn rondom Gods Woord waarbij de gesprekken gaan over wezenlijke zaken.

Het meemaken van andere culturen, het leren van de geschiedenis van het land en genieten van de natuur heeft mij altijd geboeid. Het delen van deze ervaringen met anderen en het dienstbaar zijn geeft mij de extra stimulans om reisleider te zijn.

Samen met mijn vrouw Ans en gezin wonen we al vele jaren in Spui, gemeente Terneuzen, in het 100 jaar oude huis waar mijn vrouw geboren is. Wij hebben 5 kinderen waarvan de jongste nog thuis is en 7 kleinkinderen. Een zoon met zijn gezin doen zendingswerk in Papua.

In de functie van directeur bij een Amerikaans Internationaal bedrijf is mijn team verantwoordelijk voor onze wereldwijde Kapitaal investeringen. Wij hebben nieuwbouw projecten in verschillende landen en heb die veel bezocht, zelfs interessante exoten zoals Indonesië, Vietnam, Korea, China, Rusland, Oman en andere.  De laatste 5 jaar ben ik in Amerika (Houston TX) werkzaam geweest.

Als gezin kamperen we graag maar hebben ook meerdere camperreizen gemaakt in Amerika en Canada.  Maatschappelijk werkzaam geweest als gemeenteraadslid, nu nog steeds in verschillende besturen en als Raad van Toezicht lid van verschillende organisaties van Woord en Daad. Namens hen toezicht gedaan bij meerdere ontwikkelingsprojecten o.a. in Sierra Leone, Haïti, de Filipijnen, Zuid Afrika en Guatemala.

Wij hopen u op een van de Burgtours reizen te ontmoeten!

Dhr. J. (Jack) Doudeijns

Beste reisgenoot,

Mijn naam is Jack Doudeijns. Ik ben geboren in Poortugaal (bij Rotterdam). Via mijn vrouw kwam ik in het mooie Zeeuwse vissersdorp Yerseke terecht. Dit dorp kenmerkt zich door een pen sfeer en directe benadering. Wij zijn 25 jaar getrouwd, hebben drie zoons (23, 20 en 17 jaar) en een dochter (9 jaar). We kerken in de Gereformeerde Gemeente.

In het dagelijkse leven houd ik me als accountant bezig met jaarrekeningen en adviezen, fiscale planningen, herstructureringen en bedrijfsovernames- en overdrachten. Daarnaast krijg ik energie van het geven van (gast)colleges op scholen. De interactie met jongeren houdt je scherp.

Ook na het land diverse keren bezocht te hebben blijft het fascineren. Wat me aanspreekt is de combinatie van Schriftuur, natuur en cultuur. Dat geldt zowel van het liefelijke Galilea, de altijd weer innemende tempelstad Jeruzalem, de zinderende Negev woestijn als het driehoekige schiereiland Sinaï.

Je komt vol onvergetelijke indrukken uit dit Bijbelse land terug. Gepassioneerd door het rijke verleden, de huidige ontwikkelingen en de toekomst. Israël bloeit en boeit.

Identiteit, saamhorigheid, ontspanning, contacten en toepasselijke meditaties met ds. A. Schot geven me met Burgtours en haar doelgroep passie.

Mijn hobby’s zijn: lezen en klassieke muziek luisteren. ’s Zomers kan je ons gezin vinden in de hoge en koele Zwitserse bergen of in de mooie dalen.

Als u eenmaal in Israël geweest bent, gaat u de Bijbel anders lezen. Verdiepend. De echte vraag is of de Bijbel ook u mag lezen.

Tot slot wil ik een beroep op ieders positieve instelling, openheid en luisteren en leven naar Gods Woord.

Dhr. J. (Jaap) Heijboer

Mijn naam is Jaap Heijboer en ben in 1954 geboren. Reizen is voor mij een heel boeiende ontspanning. Je gaat naar een andere en uiteraard mooie omgeving, ziet onderweg en op bestemming nieuwe dingen en je hebt interessante ontmoetingen. Het is gewoon een welkome afwisseling van de dagelijkse gang van zaken en dan is het ook goed om er eens uit te zijn. Zo probeer je er altijd wat moois van te maken waar je weer met genoegen op terug kan zien. Ik ben getrouwd en heb vier getrouwde kinderen die er bij vakanties ook “vanzelfsprekend” van uit gingen dat er het nodige georganiseerd werd om dingen te zien en te beleven. Mijn streven is om het allemaal goed voor te bereiden, want er is vaak meer te doen of te zien dat wat je op het eerste gezicht zou denken. Organiseren is ook mijn beroep; directeur bij de Rijkswaterstaat waar ik aan grote (tunnel-) projecten leiding heb gegeven. Het geeft mij altijd heel veel voldoening om te zien dat mensen het goed naar hun zin hebben. Dat heeft me er ook toe gebracht om reisleider te worden. Burgtours is een bewuste keuze geweest. Je kunt je daar gewoon thuis voelen en ook in gesprek zijn over de wezenlijke zaken op onze levensreis. We zijn lid van de gereformeerde gemeente in Elspeet en ben ook een kleine 20 jaar ouderling geweest in de gereformeerde gemeente van Capelle aan den IJssel Middelwatering.

Ik zie er naar uit om met u een mooie en gezellige reis te hebben.

Dhr. W. (Wim) van der Hoek

Graag wil ik mezelf als reisleider bij Burgtours presenteren. Zoals u op de foto ziet ben ik niet een van de jongste meer. Gezien het feit dat we niet meer deelnemen aan het arbeidsproces is er meer gelegenheid om mijn aandacht aan andere zaken te besteden. Zelf ben ik meer dan 42 jaar werkzaam geweest in het onderwijs en heb les gegeven aan een basisschool, een school voor voortgezet onderwijs en als laatste bij het middelbaar beroepsonderwijs.

Door mijn werk had ik meer vakantie als een ander en ben in de jaren 80 begonnen met het leiden van reizen zowel ik de winterperiode als in de zomer. Daardoor heb ik heel wat Europese landen gezien en de laatste jaren ook reizen geleid naar Israël.

Naast deze hobby kan ik nu, samen met mijn vrouw, meer aandacht besteden aan ons gezin bestaande uit 4 kinderen en 13 kleinkinderen. Het is een genot om hiermee bezig te zijn.

Ik hoop dat u bij het doorlezen van de reizen een keuze kunt maken uit de mogelijkheden die Burgtours biedt en we hopen elkaar in de toekomst te ontmoeten.

Dhr. A. (Bram) Karels

Mijn naam is A. (Bram) Karels. Sinds 1975 ben ik getrouwd met Gerda Bakker. Mijn geboortejaar is 1952, en in het maatschappelijk leven ben ik vanaf juni 1973 tot september 2013 werkzaam geweest in diverse functies in het onderwijs. De laatste 10 jaar van mijn loopbaan ben ik actief geweest bij Driestar educatief als senior management-adviseur (interimwerk, coaching en bestuursadvisering). Sinds september 2013 wonen mijn vrouw en ik in Zeeland (Kapelle). Mijn vrouw en ik hebben vier dochters en 13 kleinkinderen. Enkele hobby’s van mij zijn o.a. het leiden van reizen. Nadat ik zo’n twintig jaar (tussen 1972 en 1995) met kerkelijke jongerengroepen (Daniëlkampen) gewandeld heb in Zwitserland en Oostenrijk, probeer ik vanaf 1993 mijn gecombineerde hobby’s gestalte te geven door het leiden van groepsreizen in en buiten Europa. Zo heb ik een aantal vaarvakanties door Nederland en op de Rijn en Moezel geleid, alsmede 20 reizen naar Israël/Jordanië en groepsreizen naar Zwitserland, Engeland, Noorwegen, Egypte, Gambia, Indonesië, Mexico, Zuid-Afrika, China en Sri Lanka.
Het mooie van het reisleider-zijn vind ik dat je allerlei mensen ontmoet. En dat je steeds weer merkt dat ieder mens uniek is en er uiteindelijk maar “ééntje” van bestaat! En daarom moeten we zo zuinig zijn op elkaar! Met vrijmoedigheid doe ik daarom elke reis een beroep op ieders positieve instelling. Samen willen we als christenen luisteren naar en leven vanuit het Woord van God. Dat vraagt openheid van u en mij. En respect. Voor elkaars mening. Voor elkaar als… mens.
Als reisleider probeer ik voor veel zaken te zorgen. En toch… sfeer, fijne gesprekken en gezelligheid: dit vraagt om de inzet van iedereen!
Zo kan jou en uw reis de vakantie van je leven worden. Voor uzelf en voor uw groepsgenoten. Samen met u op reis… in een positieve sfeer van onderlinge bemoediging, vriendelijkheid en aanvaarding onze vakantie reis beleven en dat is: dubbel genieten!

Dhr. L. (Lambert) Kisteman

Lambert Kisteman (1958) – De combinatie van omgaan met mensen en reizen kan ik mooi combineren als reisleider. Als vader van 5 dochters en opa van 18 kleinkinderen, ben ik ook in onze eigen vakanties altijd bezig om het iedereen naar de zin te maken. Mijn vrouw en ik genieten al van de plannen die we vooraf maken voor de vakanties en probeerden altijd goed voorbereid op de bestemming aan te komen. In mijn dagelijkse werk als directeur van Novente – creatief en digitaal bureau, moet ik creatief zijn en snel kunnen reageren op allerlei, soms onverwachtse, situaties. Dat zie ik ook als pluspunt voor het leiden van groepsreizen. Sinds 1999 mag ik jaarlijks, met veel genoegen, 1 of 2 (soms 3) reizen begeleiden naar diverse bestemmingen. Zo heb ik ervaring op gedaan tijdens jongerenreizen, vliegvakanties, verre bestemmingen, kerkhistorische reizen en de afgelopen jaren met fietsvakanties. Als boerenzoon ben ik opgegroeid in Balkbrug (tussen Zwolle en Meppel) en woon nu al weer meer dan 35 jaar in De Klomp. Kerkelijk behoren wij tot de Gereformeerde Gemeente van Veenendaal. Graag ontmoet ik u op een van de vele mooie vakanties van Burgtours.

Dhr. G. (Gerard) Middelkoop

Het is altijd weer een verrassing met welke mensen je tijdens een groepsreis op vakantie gaat. Dat geldt voor de reisleider maar ook vooral ook voor de deelnemers. Voor de deelnemers komt daar de vraag nog bij: “Wie is de reisleider?” Om de verrassing wat kleiner te maken stel ik mijzelf aan u/jou voor.

Mijn naam is Gerard Middelkoop. Vanaf mijn geboortejaar 1950 woon ik in Woerden de hoofdstad van het Groene Hart. In 1974 ben ik getrouwd met Corrie Wielink. Wij hebben 6 kinderen die inmiddels allen getrouwd zijn. En wij zijn inmiddels opa en oma van 15 kleinkinderen.

Mijn achtergrond is onderwijs en techniek. Ik werk ruim 40 jaar in het onderwijs. Nadat ik in juni 2016 met pensioen ben gegaan, heb ik het onderwijs nog niet helemaal loslaten. Op dit moment werk ik als ad interim directielid op de vmbo locatie De Swaef van het Wartburg College in Rotterdam. Voor mijn  pensioen werkte ik op de vmbo locatie van het Van Lodenstein College in Hoevelaken. Ik was daar net als nu op De Swaef leidinggevende van de opleidingen in de techniek.

Onderwijs geven aan jongeren op het vmbo en ze voorbereiden voor hun toekomstige beroep is boeiend en blijft steeds weer een uitdaging. In het bijzonder als het gaat over de toerusting en vorming die aan hen mag worden meegegeven tijdens de schooltijd vanuit Gods Woord en de belijdenis, zodat ze als christen kunnen functioneren op hun toekomstige werkplek en in de maatschappij. Dat is en blijft de grote meerwaarde en zegen die wij in ons onderwijs in dit land nog steeds mogen hebben. Een gekregen goed waar we elke dag dankbaar voor mogen zijn!

Zo lang ik in het onderwijs werk, heb ik reizen geleid. De eerste 20 jaar zomerkampen voor de jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten, de huidige Koersvakanties en daarna voor Kreijkes Vakantie Idee. Vanaf 2016 ben ik van KVI overgestapt naar Burgtours omdat in dat jaar KVI als reisbureau is gestopt.

In de achterliggende jaren heb ik reizen geleid naar verschillende landen en bestemmingen zoals Duitsland, Schotland, Italië, Oostenrijk, België, Kroatië, Roemenië, Zwitserland. Ook een aantal vaarvakanties met een cruiseschip in binnen- en buitenland hoort in deze rij.

Bij het leiden van de reizen geniet ik altijd weer van de omgang met de deelnemers. Waarbij het mij vooral gaat om een goede sfeer in de groep en dat iedere deelnemer zichzelf kan en mag zijn. Daarnaast probeer je de groep elke dag met het programma iets nieuws te bieden. Het mooiste van de reis is als je merkt dat de deelnemers het echt naar hun zin hebben.

De meerwaarde van de reizen in eigen sfeer is vooral de eenheid die er bij de deelnemers is vanuit hun reformatorische achtergrond. Het samen luisteren naar de Bijbel bij de dagopeningen en dagsluitingen, het samen zingen en de goede onderlinge gesprekken, verbinden aan elkaar en vormen het christelijk karakter van de reizen.

Dhr. T. (Ton) Muilwijk
Mijn naam is Ton Muilwijk. Ik ben in 1963 in Rotterdam geboren, getrouwd en vader van 4 kinderen. Inmiddels hebben we 6 kleinkinderen gekregen. Wij wonen in Spijkenisse en zijn lid van de Gereformeerde Gemeente. Ik werk bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond als Clustercommandant Brandweer. Ook ben ik als commandant van een reddingsgroep actief bij USAR.NL (Search and rescue team) en diverse keren uitgezonden naar gebieden waar natuurrampen hadden plaatsgevonden. Mede hierdoor heb ik veel reiservaring opgedaan.
Afgelopen zomer (2019) was ik voor de 3e keer in Israël. Een land waar ik me mee verbonden voel en waar de bijbelse geschiedenis verrijkt wordt met beelden.
Als gezin gingen we meestal met de caravan op vakantie. Dit was voor de kinderen erg leuk omdat er snel contacten met leeftijdsgenoten werd gelegd.
In de winter ga ik graag naar de sneeuw.
Ik vind het leuk om met groepen op pad te gaan. Graag ontmoet ik u op een van de reizen van Burgtours.
Dhr. G. (Gert) Romijn

Met veel genoegen wil ik me aan u voorstellen als reisleider bij Burgtours. Mijn naam is Gert Romijn, opgegroeid in Ridderkerk en sinds 1982 woonachtig in Lisse. Daar mag ik werken op een basisschool. Kerkelijk zijn we hier lid van de Gereformeerde Gemeente. Ik ben 58 jaar en getrouwd. We kregen 4 kinderen en 6 kleinkinderen.

Altijd al heb ik erg genoten van reizen en vakanties. Recreatie, cultuur en vooral ook natuur zijn zaken waar ik me graag in verdiep. Vooral de bergen zijn een passie voor me. Omdat ik graag organiseer, lijkt het me heerlijk iets moois uit te stippelen voor uw vakantie. De schepping heeft zoveel om al fietsend of wandelend van te kunnen genieten. Steeds met het uitgangspunt dat we samen op zoek gaan naar net dát plusje van een streek of plaats, waardoor we later zeggen: weet je nog………….?!

Een onvergetelijke vakantie voor u; dat is waar ik me graag voor wil inzetten. Vanuit de overtuiging dat we daarin elkaar aanvullen en nodig hebben. Zo bezien leveren we dus allemaal een bijdrage! Een groepsreis bij Burgtours? Vakantie met een thuisgevoel!

Dhr. B. (Bert) Stam

Door middel van een advertentie waarin reisleiders werd gevraagd, kwam ik in contact met Burgtours. Er ontstond al snel een klik met Burgtours en zodoende ben ik als reisleider beschikbaar. Ik ben Bert Stam, geboren in Rotterdam (1954) en in het onderwijs werkzaam. In 1985 verhuisden wij vanuit de Randstad naar Geldermalsen en wonen wij in een hele mooie omgeving.

Als leidinggevende ga ik graag met groepen mensen om.  Ik  vind het fijn om iets voor hen te betekenen. Naast mijn werk in het onderwijs als interim-directeur ben ik in het kerkelijk werk actief. Ik ben getrouwd met Eveline Klop. Wij hebben 5 kinderen die (bijna) allemaal de deur uit zijn en zeven kleinkinderen.

Nu ik de 60 ben gepasseerd wil ik meer tijd besteden aan het op reis gaan met een groep mensen. Het is fijn om te zien dat mensen het naar hun zin hebben op vakantie en genieten van de prachtige natuur. Bovendien ontstaan er soms goede gesprekken die over de wezenlijke dingen gaan.

Dhr. B. (Bart) Verhoeve

Mijn naam is Bart Verhoeve, geboren in 1956. Gehuwd met Wilma Muilwijk. Kerkelijk behoren we bij de Ger. Gemeente van Sliedrecht.

In het dagelijks leven directeur/eigenaar van een technische handelsonderneming en assemblagebedrijf. Veel internationale reiservaring i.v.m. uitoefening dagelijks werk.

Reden om reisleider te willen zijn is om mee te kunnen werken aan zinvolle en fijne reizen die land en cultuur dichterbij gaat brengen bij de deelnemers.